nattens tystnad

Ett dystert skri
I nattens tomhet
Fångas av en sörjande vind
Falnar i tystnadens tempel
Begravs i okändhet

Ett sista avsked
Som aldrig höres
Svinner hän in i nattens mörker
Likt en stjärna i ensamhet dör
Bortom blickars vy

Två tomma ögon
Stirrar blint mot horisonten
Mot en avlägsen värld i fjärran
Som ej kan skönjas i livet
Blott av de gångna

Livet är blott en glimt i evigheten...