med siktet mot en ängel

Inlåst
Galler av glas som viskar
Kvistar
Som river ditt ansikte rött
Du är trött

Dina skrik vibrerar
Du vrålar, du analyserar
Du gråter och du ber
Men ser du hur hon ler?
Märker hon ens din fångade själ?
En träl
Till henne, till allt som är dig känt
Ljuset är tänt
Du bländas av metallen
Fallen
Gav dig mod men inte vingar
Fingrar,
Men ej ett hjärta av stål
Inte som nyckeln ut eller dina panikslagna vrål

Ensamheten förtär
Så lär
Att bara du kan bryta dig fri
Från din hoppfulla fantasi
Öppna din bur och stig ut
Ta pilbågen i din hand och skjut!
Låt henne inte vinna
Lämna din dröm, få honom att försvinna
Glöm dina känslor, din kärlek, dina tårar
Vårar
Väntar bakom den eviga vinterns snöflinga
Modet kommer att skingra
Förtvivlans bittra labyrinter
Aldrig mer vinter

Ta din nyckel och glöm
Hon var ändå bara? en dröm