Brev Från En Avvisad Älskare

Min älskade H

Ända sedan du med hård blick och kall röst bjöd mig vårt senaste farväl har mitt liv varit tommare än rymdens oändliga hålrum. 
Detta brev skriver jag till dig, H, sittande vid en spegelklar damm som inget annat vill återspegla än din skönhet. Dammen är mina ögon, älskade, och ditt anletes fägring är för evigt etsade i dem. 
Det sista skrattet du lät mig höra klingar ännu i mitt sinne, och jag griper efter det - men det enda jag har kvar av dig rinner mellan mina fingrar likt vatten. 
Jag saknar dig mer än ord kan beskriva. Mer än dryaden saknar träden under den kalla vintern. 
Du var min sommar, H. Och nu när du är borta från mig är mitt liv en ändlös vinter, där Dryaden dväljs i evighetslånga timmar, under din outhärdliga längtan efter sommarens grönska.
Min enda tröst i denna kalla vinter är stjärnorna som glittrar ovan mitt huvud. Ty stjärnorna är det enda som kan mäta sig med din skönhet, där de glittra ouppnåeliga och fagra ovanför människornas dunster och utsläpp. 

Jag dör utan dig, min älskade H, jag dör. Ty när du försvann tog du med mig mitt livs mening, mitt hjärta och min själ. Och jag hoppas, och nu är hoppet det enda jag har kvar, jag hoppas att när min ande flyr kroppen får jag vila min sista blick på ditt anletes fägring. Och att jag med mitt sista andetag får viska ditt namn, så att det för alltid klingar genom denna min rymds oändliga tomhet, och fyller den med sin skönhet. 

Din för alltid, med kärlek
av hela mitt sinne, mitt 
hjärta, min kropp och min själ. 
Tibrys

How should a friend be?

In most dictionaries friend is defined as "one who is understanding, caring, and shows concerns for others.". A question to ask one's self is what are the qualities every friend should have. I have had many good friends in my life and i think i know at least 10 qualities every friends should have. Friends are very important to me because friends come right after family. You should not be someone's friend because you need them and leave them when you don't. Friends are there for you at all times as you should be there for them at all times. So friends are reliable, thats one of the qualities i think friends should have. Another important thing is that you cant tell him or her anything and they can do the same, so friends should be trustworthy. Thirdly, i think you should feel comfortable and appreciated as who you are when you are around friends, and that you should never try to be someone else to please them. Therefore i think that friends should like you for who you are and not what you have. Another quality is think a friend should have is respect. This is very important because you have a relationship with him or her, and if there is no respect you can not be at ease around that person. I think that friends should care about each other, because like i said, friends come right after family, and a friend should care, because it is the least you can do when you've been in a friend relationship with someone. A friend should also be able to listen to you, even though he might not necessarily agree with what you say. A friend must always lend an ear when he is there. Another quality every friend should have is loyalty. It is very important in friendship. You have to stick by them, even when they aren't at their best. And congratulate them when they are. Honesty is another important quality every friend should have. You should be able to tell the truth to your friends without hurting their feelings. Some say it helps to be tactful but not many people would want someone to lie to them even to spare their feelings. Another important quality all friends should have is sharing similar interests. It makes things much easier because there's always something to talk about and conversations are much more interesting for both people. Even though many say diversity spices things up, i think that similar interests is probably what initiates most friendships. A friend who is nice is a very important quality that all friends should have. Because friends should help build your self-esteem through kindness and encouragement while it's the enemy's role to take that away. And no one likes to be a friend with someone who is mean and who will treat them like dirt.

Norrland

I vemod och saknad jag sänker min blick
Och längtar till landet i nord
Ta del av dess skönhet och stolthet, jag fick
Den vackraste plats här på jord

Djupt i dess skogar, där trollen fann ro
Prydda med kvistar och gull
Jag önskar jag ännu i Norrland fick bo
Men i vanmakt jag super mig full

(I söder är marken så platt och så ful
Och solen på himlen är gul
Likt de vidsträckta åkrar där inget är kul
Jag längtar tillbaks till mitt skjul)

Ty i Norrland där kröp jag omkring i mossa
För människor jag gömde mig väl
Om vintern fick jag naturligtvis frossa
Men jag hade ju ett jävla gott skäl

Men nu sitter jag här med en öl i min hand
Och ynkligt jag drömmer mig hän
Till det fagra, brutala, fantastiska land
I norrvinden doftas mitt län