In spite of myself

I know that there's nights I stayed out too late
And times I forgot to call
It's true I might argue at the drop of a hat
Or make a big deal out of nothing at all
I'm not much for rules but I'm faithful and true
And she knows on the inside I'm good.

What she sees in me ain't half as important as what she overlooks

And I wouldn't blame her now when she said goodbye
But she ain't like nobody else
And I must be the luckiest man alive
'Cause she loved me in spite of myself


I know she must wonder if she made the right choice
And sometimes I wonder too
It must be hard watching a man like me
Trying to make all of her dreams come true
I promised the moon and the stars in the sky
On the night that she promised her love
And I haven't come through, though I'm trying to
She says that's more than enough

Farwell party

When the last, breath of life
Is gone from, my body
And my lips, are as cold as the sea
When my friends gather 'round
For my, farewell party
Won't you, pretend you love  me

There will be flowers from those
Who'll cry, when I go
And leave you in this, old world alone
I know you'll have fun
At my, farewell party
Won't you, be glad, when I'm gone


Don't be mad at me, for wanting to keep you
Till my life on this old world is through
You'll be free at the end of my farewell party
But I'll...I'll go away loving you

There will be flowers from those
Who'll cry, when I go
And leave you in this, old world alone
I know you'll have fun
At my, farewell party
Won't  you, be glad, when I'm gone

Won't you, be glad, when I'm  gone

Dagens tankar och ord.

Jag ska tala om för dig varför jag uppför mig som jag gör,
Jag kan inte hantera min sorg, som övergår till ilska och tillslut svartsjuka,
den ilskan hamnar på nils och då du försöker hindra mig och rätta mig riktas den mot dig istället, jag vet innerst inne att det jag gör är fel, men ilskan och sorgen är förstor och alledess förstark för mig,
Det handlar även om hur min familj behandlar mig
Dessutom är det inte du som har tappat en familj, du bytte bara familj, Medans jag står här ensam och övergiven

Det är synd att du inte vill lyssna på mig förtillfället.

" Vrede är den starka inre kraften som blåser ut förnuftets ljus "